Start eerste Vlaamse biomassaplein een feit

De wereldvoorraad fossiele brandstoffen neemt af en het gebruik ervan legt een grote claim op ons milieu. In de overgang naar een koolstof-neutrale samenleving is het belangrijk dat we zoeken naar innovaties en mogelijkheden om energie en producten te winnen uit onze eigen omgeving. Bos en landschap kunnen hieraan een bijdrage leveren. Lokaal beheer van […]

Onderzoeksrapporten houtstromen, rondhoutprijzen en vraag naar hout beschikbaar

Met het opleveren van de rapporten van drie belangrijke eco2eco onderzoeken, hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt binnen het project. De onderzoeken gaan in op de werking van de houtmarkt, de wijze waarop prijzen tot stand komen, welke factoren bepalend zijn bij de wijze waarop prijzen tot stand komen en hoe de vraag naar (kwaliteits)hout […]

Themadag ‘Ruimingspistes: hout netjes uit het bos halen!’ een succes!

Op 13 december 2017 ontmoetten een 35-tal Nederlandse, Vlaamse en Waalse bosbeheerders elkaar in Houthalen voor deze themadag.  De dag was georganiseerd door eco2eco partner Inverde met als doel ervaringen en kennis uit te wisselen. Met een grote opkomst, volop te zien, te leren en te bespreken, was het zondermeer een geslaagde dag. Ruimingspistes zijn […]

Videobeelden van een QD-dunning in een eco2eco voorbeeldbos

De afgelopen dagen was partner Inverde druk bezig met een QD-dunning in een van de eco2eco voorbeeldbossen. In dit geval een eerste dunning. In deze video ziet u versneld hoe dat in zijn werk gaat. De boom met de blauwe markering is de QD-boom die door de dunning de ruimte gaat krijgen om te groeien en […]

Mini-symposium ‘Gaan kwaliteitshout en biodiversiteit hand in hand?’

  Voorafgaand aan de Rondhoutveiling in Arnhem, organiseert eco2eco samen met de Nederlandse Bosgroepen op 22 februari 2018 een mini-symposium over dit vraagstuk.  Inzoomen op de kansen, in twee presentaties de kansen voor de biodiversiteit bij een ‘beheer gericht op kwaliteitshout’; andersom is biodiversiteit van belang voor de uiteindelijke productiviteit (Bart Nyssen) de kenmerken van, en […]

Fieldmap levert interessante gegevens bij ontwikkeling sylvascoop Tessenderlo

Deze week zijn we gestart met de eerste werkzaamheden aan de sylvascoop in Tessenderlo. Dit oefenbos bestrijkt een terrein van ruim 1 hectare. Deze opstand (gemend bos; grove den, eik en andere loofhoutsoorten) gaan we uitbreiden met een andere, makkelijker te blessen opstand (monocultuur Corsicaanse den). Belangrijke data via Fieldmap Met behulp van het programma […]

Waardevolle kennisdeling tijdens themadag ‘Ruimingspistes: hout netjes uit het bos halen!’

Ruim 40 deelnemers waren 13 december aanwezig in domeinbos Kraanberg in Helchteren, voor de eco2eco themadag bosexploitatie: ‘Ruimingspistes: hout netjes uit het bos halen!’ Een geslaagde dag, met interessante workshops, goede gesprekken, volop te zien en enthousiaste reacties van de deelnemers. Een van hen vertelde; ‘Dit was een broodnodige demodag, want als bosbouwers dreigen we achterop […]

Interne kennisdeeldag ‘bosinventarisatie’ benadrukt meerwaarde ‘(hout)meten is weten’

Binnen eco2eco organiseren we allerlei momenten om kennis, ervaringen en meningen uit te wisselen. Zowel extern, als voor de partners onderling en bij partners intern. Zo had Bosgroep Zuid Nederland deze week een interne kennisdeeldag ‘bosinventarisatie’. Centraal stond het meten van hout. Het doel was de uniformiteit in het meten te optimaliseren en te borgen binnen […]

Adviesrapport genetische diversiteit biedt richtlijnen voor aanplant kloempen

Eco2eco experimenteert met verschillende manieren van bosverjonging. De belangrijkste daarvan is de aanplant van groepen, genaamd kloempen. Om meer inzicht te krijgen in de gewenste genetische diversiteit van de aanplantingen met kloempen, heeft Bosgroep Zuiderkempen onlangs INBO (Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) advies gevraagd. INBO heeft hier vervolgens een adviesrapport over geschreven. Het volledige […]

Plantseizoen eco2eco van start

Het plantseizoen is ook voor eco2eco weer van start gegaan! De jonge aanplant zal bestaan uit een variatie aan soorten, veelal soorten met rijk strooisel. In totaal planten hebben alle partners na dit plantseizoen circa 167576 bomen en planten geplant. Zo’n 941 ha!! Daarbij kijken we zorgvuldig naar factoren als reeds aanwezige soorten, samenstelling van de bodem […]