Partners delen kennis in trainingen

Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van eco2eco. Als start wordt de waardevolle kennis die bij elk van de partners van het project aanwezig is, onderling gedeeld middels een reeks basistrainingen. Op deze manier komt het partnerschap op een zelfde, hoger kennisniveau voor de onderwerpen die in de experimenten aan bod zullen komen. De kennis wordt […]

Marteloscoop

Eco2eco bekijkt oefenbos in Nederland

Half november bracht een groep van eco2eco een bezoek aan zogenoemde marteloscopen (oefenbossen) van Staatbosbeheer in Drie (NL). Hier werden twee apps uitgeprobeerd die bij het oefenen met blessen gebruikt kunnen worden. Eco2eco wil ook drie van deze oefenbossen inrichten. Bij Staatsbosbeheer in Nederland en bij Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in Vlaanderen. Marteloscoop […]