Klankbordgroep eco2eco levert waardevolle bijdrage tijdens eerste bijeenkomst

Binnen eco2eco hechten we veel waarde aan het uitwisselen van gedachten, visies en meningen met collega’s uit de houtsector. Die informatie kan immers een waardevolle aanvulling zijn op wat we dagelijks horen en zien. Vandaar onze keuze om een eco2eco klankbordgroep in het leven te roepen. Een overlegvorm die bij uitstek geschikt is om verschillende mensen en daarmee een variatie aan inzichten en meningen samen te brengen en van gedachten te wisselen.

De animo om deel te nemen aan de klankbordgroep blijkt groot. Dat resulteerde in een grote groep met collega’s uit verschillende disciplines binnen de houtmarkt. Op 25 april kwamen ze voor de eerste keer samen. Het werd een geslaagde middag met interessante discussies en goede gesprekken.

De vraagstukken

Vooraf waren er vijf vragen geformuleerd, waaruit de klankbordgroep uiteindelijk de volgende drie vragen koos om te bespreken.

  • Hoe kan het bos zo beheerd worden, dat het hout dat uiteindelijk geoogst wordt een hogere kwaliteit heeft dan nu meestal het geval is?
  • Welke manieren zijn er om de biodiversiteit te waarborgen en zelfs te vergroten bij een beheer dat ook gericht is op de productie van kwaliteitshout?
  • Wat is korte keten, wat is lokale verwerking? Spreken we over de schaal van een dorp, de Vlaams-Nederlandse regio of zelfs Europa?

De groep werd vervolgens opgedeeld in 3 kleinere groepen die ieder met 2 vraagstukken aan de slag gingen. De bereidheid om mee te denken kwam tot uiting in constructieve gesprekken en discussies. Het is goed om te horen en te zien dat de betrokkenheid bij eco2eco groot is. De bevindingen, tips en opmerkingen nemen we graag mee in het verdere verloop van het project. In 2018 komt de klankbordgroep weer bij elkaar om zich over nieuwe vraagstukken te buigen.