Privacystatement website eco2eco

Binnen het project eco2eco, een samenwerkingsverband van acht Vlaamse en Nederlandse organisaties, verwerken wij op basis van uw bezoek aan deze website een aantal persoonsgegevens. Binnen het project is Bosgroep Zuid Nederland (algemeen@eco2eco.info) verantwoordelijk voor de privacy. De acht partners binnen het project vinden uw privacy zeer belangrijk. De gegevens die via deze site worden verzameld worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van algemene informatie over bezochte pagina’s en verblijftijd op de site(pagina) of voor het beantwoorden van vragen of het versturen van nieuwsbrieven. Wij gaan er van uit dat u door het bezoek aan de site, het versturen van een vraag of het aanvragen van de nieuwsbrief toestemming verleent voor het verwerken van uw gegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend voor de doeleinden gebruikt waarvoor ze ook via de site zijn verzameld. De gegevens worden niet gedeeld met derden. Gegevens met betrekking tot een sitebezoek en correspondentie worden na drie maanden verwijderd. Persoonsgegevens die we verwerken in verband met een abonnement op onze nieuwsbrief bewaren we tot het moment van afmelding. U kunt op ieder moment verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u gebruik maakt van het recht op verwijdering betekent het dat u niet langer nieuwsbrieven ontvangt.
Verder willen wij u erop attenderen dat alle partners binnen het project hun privacy-beleid hebben aangepast aan de nieuwe wet. Dat betekent dat ook zij conform de regels omgaan met persoonsgegevens die zij in het kader van hun werkzaamheden verzamelen.