Video bosomvorming via boomgericht bosbeheer: een praktijkvoorbeeld

Een mooie weergave van een praktijkvoorbeeld van dit beheertype is te zien in deze video, gemaakt door projectpartner Agentschap voor Natuur en Bos in domeinbos Heiwijk, aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen. Wim Buysse en Steve Cox laten in enkele minuten op hoofdlijnen zien hoe je dit aanpakt. Dezelfde principes zijn te gebruiken in verschillende uitgangssituaties waaronder in homogeen naaldbos, naaldbos overwoekerd met Amerikaanse vogelkers, herbebossing en loofbos.

In de eco2eco handleiding “Boomgericht bosbeheer in de praktijk” is alle informatie te vinden, inclusief een gedetailleerd stappenplan hoe je naar boomgericht bosbeheer over kunt schakelen en hoe je boomgericht bosbeheer tijdens een beheercyclus uit kunt voeren. Check zeker ook de Handleiding Ecologie in Boomgericht bosbeheer!