Veelzijdige kennisdeling en indrukwekkende collectie rondhout tijdens drukbezocht minisymposium

22 februari, een stralende donderdagmiddag. Koud, maar met een aangenaam winterzonnetje. Het was de dag van het minisymposium over kwaliteitshout en biodiversiteit, dat we samen met de Nederlandse Bosgroepen organiseerden. Een unieke kans om naast waardevolle kennisdeling, het kwaliteitshout ook in het echt te zien, geveld en klaar voor verkoop op de aankomende Nederlandse Rondhoutveiling. […]

Kennis en inzichten eco2eco helpen bij aanpak klimaatadaptatie

CO2 uitstoot en de zorgwekkende impact daarvan op ons klimaat. Een bijzonder actueel onderwerp, dat met grote regelmaat in de media verschijnt. Partner Bosgroep Zuid Nederland publiceerde onlangs een uitgebreid artikel over klimaatadaptatie en noemde eco2eco daarin als voorbeeldproject. Ook de WUR besteedde recentelijk aandacht aan het onderwerp in een publicatie waarbij het belang werd […]

Start eerste Vlaamse biomassaplein een feit

De wereldvoorraad fossiele brandstoffen neemt af en het gebruik ervan legt een grote claim op ons milieu. In de overgang naar een koolstof-neutrale samenleving is het belangrijk dat we zoeken naar innovaties en mogelijkheden om energie en producten te winnen uit onze eigen omgeving. Bos en landschap kunnen hieraan een bijdrage leveren. Lokaal beheer van […]

Onderzoeksrapporten houtstromen, rondhoutprijzen en vraag naar hout beschikbaar

Met het opleveren van de rapporten van drie belangrijke eco2eco onderzoeken, hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt binnen het project. De onderzoeken gaan in op de werking van de houtmarkt, de wijze waarop prijzen tot stand komen, welke factoren bepalend zijn bij de wijze waarop prijzen tot stand komen en hoe de vraag naar (kwaliteits)hout […]

Themadag ‘Ruimingspistes: hout netjes uit het bos halen!’ een succes!

Op 13 december 2017 ontmoetten een 35-tal Nederlandse, Vlaamse en Waalse bosbeheerders elkaar in Houthalen voor deze themadag.  De dag was georganiseerd door eco2eco partner Inverde met als doel ervaringen en kennis uit te wisselen. Met een grote opkomst, volop te zien, te leren en te bespreken, was het zondermeer een geslaagde dag. Ruimingspistes zijn […]

Videobeelden van een QD-dunning in een eco2eco voorbeeldbos

De afgelopen dagen was partner Inverde druk bezig met een QD-dunning in een van de eco2eco voorbeeldbossen. In dit geval een eerste dunning. In deze video ziet u versneld hoe dat in zijn werk gaat. De boom met de blauwe markering is de QD-boom die door de dunning de ruimte gaat krijgen om te groeien en […]