Interne kennisdeeldag ‘bosinventarisatie’ benadrukt meerwaarde ‘(hout)meten is weten’

Binnen eco2eco organiseren we allerlei momenten om kennis, ervaringen en meningen uit te wisselen. Zowel extern, als voor de partners onderling en bij partners intern. Zo had Bosgroep Zuid Nederland deze week een interne kennisdeeldag ‘bosinventarisatie’. Centraal stond het meten van hout. Het doel was de uniformiteit in het meten te optimaliseren en te borgen binnen […]

Twee nieuwe sylvascopen binnen eco2eco

Binnen eco2eco werken we aan twee nieuwe sylvascopen. Een sylvascoop is een bosbouwkundige oefensite waarin alle bomen zijn genummerd, in kaart gebracht en geregistreerd. Ook de economische (in euro) en ecologische waarde (in punten) van elke boom schatten we afzonderlijk in. Bomen kunnen er virtueel worden gekapt tijdens bosbeheercursussen op basis van het oordeel van […]

Adviesrapport genetische diversiteit biedt richtlijnen voor aanplant kloempen

Eco2eco experimenteert met verschillende manieren van bosverjonging. De belangrijkste daarvan is de aanplant van groepen, genaamd kloempen. Om meer inzicht te krijgen in de gewenste genetische diversiteit van de aanplantingen met kloempen, heeft Bosgroep Zuiderkempen onlangs INBO (Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) advies gevraagd. INBO heeft hier vervolgens een adviesrapport over geschreven. Het volledige […]

Plantseizoen eco2eco van start

Het plantseizoen is ook voor eco2eco weer van start gegaan! De jonge aanplant zal bestaan uit een variatie aan soorten, veelal soorten met rijk strooisel. In totaal planten hebben alle partners na dit plantseizoen circa 167576 bomen en planten geplant. Zo’n 941 ha!! Daarbij kijken we zorgvuldig naar factoren als reeds aanwezige soorten, samenstelling van de bodem […]

Bosbeheer, fineer en meer

Begin november zijn een dertigtal Vlaamse en Nederlandse bosbeheerders, plus enkele houtbewerkers, op tweedaagse excursie geweest naar Duitsland. Tijdens deze dagen kwamen houtkwaliteit en houtverwerking samen. Dag 1, bosbeheer Een bezoek aan een aantal eikenopstanden met fineerkwaliteit op stam in een bos in Oelde. Het beheer hiervan is gericht op het voortbrengen homogene eikenbestanden van […]

Nieuw online verkoopplatform voor Vlaams brandhout

Eén van de onderdelen binnen eco2eco is het testen van nieuwe verkoopmethoden en het dichter bij elkaar brengen van koper en verkoper. De gloednieuwe website www.brandhoutweb.be is hier een mooi voorbeeld van. Het is een initiatief van de drie Oost-Vlaamse bosgroepen. Ze gaan helemaal digitaal met de brandhoutverkoop, wat betekent dat het nu mogelijk is om […]

Waardevolle resultaten uit testcase verkoop kwaliteitseiken

Binnen eco2eco realiseren we allerlei testcases rondom de verkoop van hout. De verkoop en exploitatie van kwaliteitseiken in Varenbroek in Vlaanderen is er één van. Vandaar dat we op donderdag 26 oktober tijdens de partnerexcursie het ANB-domein Varenbroek bezochten. Bevindingen openbare verkoop langs de weg ANB experimenteert hier, en op andere plekken, met verschillende manieren […]