Klankbordgroep eco2eco levert waardevolle bijdrage tijdens eerste bijeenkomst

Binnen eco2eco hechten we veel waarde aan het uitwisselen van gedachten, visies en meningen met collega’s uit de houtsector. Die informatie kan immers een waardevolle aanvulling zijn op wat we dagelijks horen en zien. Vandaar onze keuze om een eco2eco klankbordgroep in het leven te roepen. Een overlegvorm die bij uitstek geschikt is om verschillende mensen en daarmee een variatie aan inzichten en meningen samen te brengen en van gedachten te wisselen. […]

boeiende houtanalyse tijdens cursus 'Houtkwaliteit herkennen en waarderen'

Boeiende houtanalyse tijdens cursus ‘Houtkwaliteit herkennen en waarderen’

Kennis delen is een belangrijk speerpunt binnen eco2eco. Dat doen we onder andere tijdens cursusdagen. Afgelopen woensdag was de cursus ‘Houtkwaliteit herkennen en waarderen’, in Sint Job ’t Goor. De essentie van deze cursus was; wat is kwaliteitshout en waar moet het aan voldoen? Inverde nam ons mee in de volgende vraagstukken: * Hoe ontwikkelt […]

Gevarieerd bos met hoge biodiversiteit goed voor economie!

Binnen eco2eco beheren we bossen zo dat bomen optimaal de ruimte krijgen om uit te groeien tot kwaliteitshout, terwijl het bos zelf volop kansen krijgt op het gebied van diversiteit en ecologie. Nu wordt deze visie ook ondersteund door wetenschappelijk onderzoek! Een groep gerenommeerde wetenschappers uit heel de wereld toonde namelijk aan dat de opbrengst […]

Kloempen? Kloempen!

Een kloemp is een pleksgewijze verjonging van boompjes, variërend van 5 tot 40 stuks. Groepsgewijze bosverjonging dus, aangeplant of bestaande uit natuurlijke verjonging. Van elke kloemp zal op termijn, na 10 tot 35 jaar, afhankelijk van de boomsoort, de mooiste boom geselecteerd worden. Die boom wordt de toekomstboom genoemd. Door continu omliggende bomen te dunnen […]

Eco2eco goed op weg

Buiten is er volop activiteit, zowel in de natuur als vanuit het project. In het veld zijn zowel in Vlaanderen als Nederland diverse experimenten voorbereid en uitgevoerd. Op allerlei plekken plantten we plantsoen aan, in kloempen, en wezen we QD-toekomstbomen aan. We hebben in enkele bosgebieden al vaste dunningspaden/ruimingspistes ingemeten in GIS en aangegeven in […]