Berichten

Nieuwe subsidiekansen voor Vlaams-Nederlandse projecten

Eco2eco is grotendeels gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project betekende voor de eco2eco partners een prachtige kans om interessante en innovatieve experimenten te realiseren op gebied van duurzaam bosbeheer, waarbij het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch […]