Nieuwe subsidiekansen voor Vlaams-Nederlandse projecten

Eco2eco is grotendeels gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project betekende voor de eco2eco partners een prachtige kans om interessante en innovatieve experimenten te realiseren op gebied van duurzaam bosbeheer, waarbij het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

Dankzij deze steun hebben we innovatieve beheermethoden kunnen toepassen die nog niet gebruikt werden in de grensregio. Het leverde zeer waardevolle kennis en ervaring op. Vandaar dat wij u graag attenderen op een nieuwe ronde subsidiekansen!

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor initiatieven die de toekomst dichterbij brengen. Tijdens het event Funding: The Future verneemt u meer over de nieuwe subsidieperiode 2021-2028 van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Dus heeft u ambities of plannen om een project op te zetten? Kom dan zeker inspiratie opdoen bij de demo’s van tientallen projecten en geef uw input voor het nieuwe programma.

Funding the Future – Nieuwe subsidiekansen voor Vlaams-Nederlandse projecten
19 september 2019
Alta Ripa II – Engelstraat 6, Oud-Turnhout

Uitnodiging automatisch ontvangen?

Als u zich voor 1 juni 2019 inschrijft voor de nieuwsbrief van Interreg Vlaanderen Nederland, ontvangt u half juni de uitnodiging voor het event automatisch in de mailbox.