Berichten

Twee nieuwe sylvascopen binnen eco2eco

Binnen eco2eco werken we aan twee nieuwe sylvascopen. Een sylvascoop is een bosbouwkundige oefensite waarin alle bomen zijn genummerd, in kaart gebracht en geregistreerd. Ook de economische (in euro) en ecologische waarde (in punten) van elke boom schatten we afzonderlijk in. Bomen kunnen er virtueel worden gekapt tijdens bosbeheercursussen op basis van het oordeel van […]