Twee nieuwe sylvascopen binnen eco2eco

Binnen eco2eco werken we aan twee nieuwe sylvascopen. Een sylvascoop is een bosbouwkundige oefensite waarin alle bomen zijn genummerd, in kaart gebracht en geregistreerd. Ook de economische (in euro) en ecologische waarde (in punten) van elke boom schatten we afzonderlijk in. Bomen kunnen er virtueel worden gekapt tijdens bosbeheercursussen op basis van het oordeel van de deelnemende cursisten. Eén sylvascoop komt in Vlaanderen (ANB), de andere in Nederland (Staatsbosbeheer). De sylvascopen beginnen steeds meer vorm te krijgen. Bij deze een update.

Sylvascoop Mastbos Breda (NL)

De Nederlandse sylvascoop ligt in het Mastbos in Breda en bestaat uit 2 opstanden. De ene opstand is eenvoudig te schalmen/blessen (monocultuur grove den). De andere is een wat lastiger te blessen opstand (gemengd bos, oude dennen met berk, eik, Amerikaanse eik, jonge dennen). Beide zijn circa 1 ha groot. De opstanden zijn geselecteerd en het inmeten van de bomen gebeurt binnenkort.

Sylvascoop Tessenderlo (BE)

De ‘werkgroep sylvascoop’ van eco2eco werkt tegelijkertijd aan een sylvascoop in Tessenderlo, Vlaanderen. Ook deze loopt op schema en ook deze opstand (gemend bos; grove den, eik en andere loofhoutsoorten) gaan we uitbreiden met een andere, makkelijker te blessen opstand (monocultuur Corsicaanse den).

Digitaal blessen!

Op dit moment werkt de werkgroep achter de schermen nog aan een digitale leeromgeving, in de vorm van een ‘blesapp’. Zo kunnen bosbeheerders straks meteen het resultaat van hun keuzes zien. Dat maakt de bespreking van de blesresultaten eenvoudiger. De planning is dat de sylvascopen, inclusief app, klaar zijn in juni 2018. Meer info is te verkrijgen bij Martin Winnock van Inverde via martin.winnock@vlaanderen.be of (0032)-026582481.