Bosbeheer & klimaatverandering

Klimaatverandering is uiterst lastig te voorspellen. Er is echter steeds meer wetenschappelijke consensus dat in onze streken er langere droogteperiodes zullen optreden. De zomers worden droger; de winters natter.
De neerslag wordt intenser. Door de stijgende temperatuur zullen er nieuwe insecten, plagen en soorten in onze bossen hun toevlucht zoeken. Dit alles heeft gevolgen op onze bossen.
Een bosbeheerder dient hier rekening mee te houden en stelt zich heel wat vragen. Wat heeft dit voor effect op die soorten die nu aanwezig zijn in het bos? Welke soorten doen het straks nog goed in mijn bos? …

Welke maatregelen kan ik nemen?

Veel is onzeker. Het enige dat zeker is, is dat er dingen sneller gaan veranderen dan we vanuit het verleden gewoon zijn. Het is daarom belangrijk dat we inzetten op weerbare bossen. Bossen die tegen snelle veranderingen en calamiteiten kunnen. Investeren in een goede bodemontwikkeling en heel wat variatie in soorten, structuur en leeftijd, zijn alvast zeer goede maatregelen. Op deze wijze helpen we de natuur om zich op een flexibele wijze aan te passen aan de nieuwe situaties.

Wat gebeurt er binnen eco2eco?

Veel van de experimenten en maatregelen die nu binnen eco2eco in het bos plaatsvinden dragen bij aan het realiseren van een klimaatbestendig en weerbaar bos. Belangrijke elementen hierin zijn een diversiteit aan (boom)soorten van verschillende herkomsten. Aandacht voor houtkwaliteit biedt mogelijkheden voor een langere levensduur van hout (cascadering).  Investeren in een kwaliteitsvolle en gevarieerde bosverjonging met aandacht voor het verbeteren van de bosbodem zijn belangrijke peilers om vitale en weerbare bossen te creëren. Kortom, we werken aan een gezond ecosysteem, dat tegen een stootje kan.