Kennisuitwisseling in de Kempen

Binnen eco2eco hebben we inmiddels de nodige kennis en ervaring opgedaan. Tegelijk zijn er ook nog genoeg vragen. Het delen van de kennis en het bespreekbaar maken van de vragen en dilemma’s gebeurt onder andere tijdens partnerexcursies. Onlangs waren we te gast in Vlaanderen bij Bosgroep Zuiderkempen. Tijdens een uitstekend georganiseerde dag bezochten we diverse opstanden, ieder met een eigen verhaal. De interesse en het enthousiasme van de deelnemers was groot. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren het al dan niet inzetten van vrijwilligers bij de aanleg en het opvolgen van kloempen, verschillende plantafstanden, mate en tijdstip van vrijstellen, selectie van plantplekken voor of na exploitatie, variaties op QD etc.

Enkele conclusies

§  QD-beheer in de praktijk wordt door iedereen anders ingevuld. QD biedt ruimte voor verschillende invullingen en het gaat erom, om vanuit een goede achtergrondkennis de aanpak te kiezen die het best aansluit bij de lokale omstandigheden en gekozen doelen.

§  Er dient voldoende geld en tijd geïnvesteerd te worden in de jonge bestanden en omvormingen om een goede basis te leggen voor weerbare bossen;

§  Spontane processen hebben zonder meer potentie en verjonging van soorten als lijsterbes of zwarte els kunnen een rol spelen in het gekozen beheer.

§  Het is belangrijk en waardevol dat bosbeheerders samenkomen om van elkaar te leren en inzichten te delen.

Kennis uitwisselen op locatie

Het blijft boeiend en inspirerend om te kunnen sparren met vakgenoten. Vanuit gesprekken en discussies komen interessante ideeën naar voren die voor iedereen nuttig zijn. Er was deze dag volop ruimte voor vragen en de verschillende visies bieden vervolgens bruikbare handvatten om weer mee te nemen in de dagelijkse praktijk. Kennisuitwisseling op locatie is zonder twijfel waardevol. Zelf zien in het veld wat inspanningen opleveren en samen uitwisselen van wat we in het project leren en de vragen onderling delen. Zo werken alle partners samen gericht toe naar een succesvolle invulling van eco2eco.