Brandhoutweb.be succesvol!

De website werkt!
Brandhoutweb.be heeft nu ongeveer 400 geregistreerde kopers op de website. Per dag mag de website gemiddeld 30-60 bezoekers verwelkomen, met een piek op de drukste dag van maar liefst 165 bezoekers! De kopers weten de site dus al goed te vinden.

Tot nu toe is er al zo’n 780 m3 brandhout via de website verkocht aan 70 particulieren. De grootte van een lot is gemiddeld 5 tot 15 m3 (tot 30 m3). Na de start in de regio Oost-Vlaanderen komen er nu ook steeds meer loten (kavels) van andere Vlaamse Bosgroepen op te staan, met name in het Antwerpse.

Duurzaam brandhout is in trek

Het aanbod van lokaal brandhout uit duurzaam bosbeheer blijkt goed aan te sluiten bij de behoefte van de kopers. Goed en verantwoord hout stoken is blijkbaar gewenst.

Opvallend is dat sommige afnemers van zeer ver komen om het hout te halen, maar dat men meestal uit de buurt komt. De prijs en mate van interesse zijn sterk afhankelijkheid van de regio.

Qua houtsoorten zien we vooral animo voor eik, in mindere mate beuk en ander hardhout. Naaldhout en zachthout zoals wilg zijn regelmatig wel ergens gratis te verkrijgen en dus minder gevraagd. Opvallend is de grote interesse in gezaagde meterstukken, liggend langs de weg. De prijzen variëren van 10 tot 50 euro per m3 afhankelijk van de moeilijkheid, de toegankelijkheid en of het hout reeds op meters gezaagd is.

De kopers

De kopers in het afgelopen jaar waren doorgaans particulieren. Na inschrijving via de website op een lot, zijn er weinig kopers die afhaken wanneer ze het gekochte in het bos zien. Serieuze kopers, die krijgen wat ze verwachten. Een goede match dus, tussen vraag en aanbod.

Nieuwe kopers zijn gemiddeld jonger en wat opvalt is dat zij meer aandacht voor veiligheid hebben. Feedback leert dat men de gebruiksvriendelijke website en de vlotte afhandeling als zeer positief ervaart.

Aandacht voor veiligheid en aansprakelijkheid

Voor het zagen door particulieren is in Vlaanderen geen ECS cursus of certificaat verplicht. Brandhoutweb.be accepteert geen gevaarlijke vellingen zoals overhangende bomen, dode of zieke bomen, bomen > 40 cm of bomen naast huizen.

Een bewijs van bezichtiging is wel onderdeel van de overeenkomst. Dat is een document dat ondertekend is en als bewijs dient dat men heeft gezien waar het lot staat en wat het inhoudt. In Vlaanderen is dit afdoende met het oog op aansprakelijkheid. In Nederland gaat de aansprakelijkheid van de eigenaar veel verder wanneer er iets gebeurd.

Ambitie voor de toekomst

Voor de toekomst zijn er nog genoeg ambities om het aanbod van brandhoutweb.be te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere bomen, grotere loten en hakhoutbeheer. Daarnaast is het de bedoeling om de mogelijkheden te bekijken om professionele partijen aan brandhoutweb.be te koppelen.