Gevarieerd bos met hoge biodiversiteit goed voor economie!

Binnen eco2eco beheren we bossen zo dat bomen optimaal de ruimte krijgen om uit te groeien tot kwaliteitshout, terwijl het bos zelf volop kansen krijgt op het gebied van diversiteit en ecologie. Nu wordt deze visie ook ondersteund door wetenschappelijk onderzoek!

Een groep gerenommeerde wetenschappers uit heel de wereld toonde namelijk aan dat de opbrengst van een bos hard terugloopt als de soortenrijkdom afneemt. Hoe minder gemengd bos, hoe minder er te oogsten valt. Een belangrijke conclusie die naadloos past binnen de visie van eco2eco. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar European Forest Resources aan Wageningen Universiteit, publiceerde de bevindingen samen met vele collega-wetenschappers in het welbekende Science. De economische gevolgen van een bos dat onvoldoende biodiversiteit kent, zijn aanzienlijk. In het artikel wordt gesproken over een verlies van ruim 156 tot 460 miljard euro per jaar! Bovendien zijn steeds meer bomen met uitsterven bedreigd, wat nog grotere gevolgen op de lange termijn kan hebben. Dit soort onderzoeken sterken ons nadrukkelijk in onze overtuiging om niet alleen te streven naar kwaliteitshout, maar tegelijk in te zetten op topnatuur met een hoge biodiversiteit.