Groot marktonderzoek hout van start

De partners van eco2eco zijn samen met twee externe partijen gestart met een groot onderzoek naar vraag en aanbod van hout in Vlaanderen en Nederland.

Houtsector

Om de productie en commercialisering van hout – niet in het minst kwaliteitshout – goed te kunnen aanpakken in de grensregio Vlaanderen-Nederland is een grondig inzicht nodig in de huidige markt van hout in die regio. Daarbij wordt zo veel mogelijk onderscheid gemaakt in toepassingen en sortimenten (houtsoorten en formaten). De houtsector wordt hierbij betrokken door actieve deelname van sectororganisaties uit Vlaanderen en Nederland als externe partners.

Onderzoek

Vragen die de onderzoekers zoal zullen beantwoorden, zijn:

  • hoe zien de houtvraag en de houtstromen eruit, met specifieke aandacht voor kwaliteitshout?
  • welke nichemarktenzijn interessant?
  • wat zijn de houtprijzen en waardoor worden die bepaald?
  • wat is het actuele aanbod van hout en wat zijn de toekomstverwachtingen voor specifieke stromen?

Klankbordgroep

Tijdens het verloop van de studie wordt eveneens een klankbordgroep geconsulteerd waarvan ook individuele bedrijven en bosbeheerders deel kunnen uitmaken.
Uiteindelijk zal dit leiden tot een database van vragers en aanbieders van hout waarvan de gegevens gebruikt zullen worden om die makkelijker bij elkaar te brengen.