Partners delen kennis in trainingen

Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van eco2eco. Als start wordt de waardevolle kennis die bij elk van de partners van het project aanwezig is, onderling gedeeld middels een reeks basistrainingen. Op deze manier komt het partnerschap op een zelfde, hoger kennisniveau voor de onderwerpen die in de experimenten aan bod zullen komen. De kennis wordt ook zo veel mogelijk met externen gedeeld.

Onderwerpen die aan bod komen zijn :

• Dimensioneren in het kader van QD-beheer
• Herkennen en waarderen van houtkwaliteit
• Verjongen en kwalificeren in QD-beheer
• Bosexploitatie en houtoogst

Verspreid over de projectperiode zullen de data van de trainingen bekendgemaakt worden.

Lees meer over kennisdeling binnen het project.