Kennis en inzichten eco2eco helpen bij aanpak klimaatadaptatie

CO2 uitstoot en de zorgwekkende impact daarvan op ons klimaat. Een bijzonder actueel onderwerp, dat met grote regelmaat in de media verschijnt. Partner Bosgroep Zuid Nederland publiceerde onlangs een uitgebreid artikel over klimaatadaptatie en noemde eco2eco daarin als voorbeeldproject. Ook de WUR besteedde recentelijk aandacht aan het onderwerp in een publicatie waarbij het belang werd benadrukt om nú in te spelen op wat komen gaat en zo te investeren in de bossen van de toekomst. Goed om te zien dat het bewustzijn over dit onderwerp steeds groter wordt, want bossen kunnen immers een essentiële rol spelen als het gaat om het temperen van de klimaatverandering en het bouwen aan herstel.

Van belang voor zowel ecologie als economie
Binnen eco2eco is dit vraagstuk van belang voor zowel de economische áls de ecologische kant van het project. De vragen die leven zijn onder andere;

  • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze bossen en de soorten daarin?
  • Zijn de huidige soorten in staat om (tijdig) te veranderen of moeten we gaan kijken naar bomen uit zuidelijkere gebieden, die gewend zijn aan een warmer klimaat? Welke boomsoorten zijn geschikt voor het ‘nieuwe’ klimaat en welke niet?
  • Hoe gaan we om met onvoorspelbare neveneffecten van klimaatverandering en globalisering, zoals (nieuwe) ziektes waartegen onze bomen niet (meer) bestand zijn?
  • Wat voor effect hebben de ontwikkelingen op de ambities van de eigenaar en beheerder? Hoe kunnen we ook in de nieuwe situatie succesvol streven naar duurzaam bosbeheer?
  • Wat is er dan concreet nodig om onze bossen klaar te stomen voor de toekomst?
  • Welke keuzes en wat voor soort beheer passen daar goed bij?

Volop kansen voor het bos via uitgekiend beheer
Binnen eco2eco proberen we een bijdrage te leveren aan de antwoorden op deze vragen. Omdat de gevolgen van klimaatverandering nog onbekend zijn, is het werken aan een bos bestand tegen veranderingen de beste strategie. De adaptieve maatregelen die de partners nemen in de experimenten en uitvoering in het veld zijn dan ook gericht op het vergroten van de weerbaarheid van deze bossen ten aanzien van klimaatverandering.

Dit zijn maatregelen zoals het omvormen van bossen naar meer gemengd bos, de aanplant van rijk strooiselsoorten, gerichte natuurlijke verjonging en (daarmee) aandacht voor bodem en bodemherstel. De nieuwe kennis en inzichten die dit oplevert delen we vervolgens graag met iedereen die er belang bij heeft. Een van onze ambities is dat de doorvertaling naar het beheer op grote schaal plaats gaat vinden. Alleen dan werken we samen aan een weerbaar bos dat zo goed mogelijk gewapend is tegen de gevolgen van klimaatveranderingen.

Benieuwd naar het artikel van partner Bosgroep Zuid Nederland? Klik dan hier. https://bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland/klimaatadaptatie-van-bewustzijn-naar-actie/

Nieuwsgierig naar de publicatie van de WUR? Klik dan hier https://www.wur.nl/en/newsarticle/European-forests-can-mitigate-over-20-of-total-EU-greenhouse-gas-emissions.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Wageningen+Newsletter+(EN)