Start eerste Vlaamse biomassaplein een feit

De wereldvoorraad fossiele brandstoffen neemt af en het gebruik ervan legt een grote claim op ons milieu. In de overgang naar een koolstof-neutrale samenleving is het belangrijk dat we zoeken naar innovaties en mogelijkheden om energie en producten te winnen uit onze eigen omgeving. Bos en landschap kunnen hieraan een bijdrage leveren. Lokaal beheer van landschap levert bijvoorbeeld houtsnippers op uit houtkanten, houtwallen en bosranden die geen andere toepassing hebben. Een kostbare bron van hernieuwbare energie die vandaag nog niet gewaardeerd of gebruikt wordt. Limburg, en andere delen van de grensregio Vlaanderen-Nederland hebben een rijk aanbod aan biomassa-bronnen die de komende jaren in belang toenemen.

Ambitie

Op 8 februari werd het eerste ‘biomassaplein’ in Vlaanderen gelanceerd! Dit Biomassaplein, dat in Houthalen wordt uitgebouwd, heeft de ambitie om een Limburgs (B) verzamelplein te zijn voor kwaliteitsvolle biomassastromen uit landschapsbeheer, waar de match gemaakt wordt tussen aanbieders en afnemers. Het Biomassaplein zet in eerste instantie in op houtige biomassa. Hiervoor worden bestaande landschapselementen zoals de typische houtkanten in de Limburgse Kempen opnieuw in hakhoutbeheer genomen.

Samenwerking

De oprichting van het Biomassaplein vloeit voort uit een samenwerking met diverse partners en wordt als coöperatieve vennootschap opgericht in een samenwerking tussen de Provincie Limburg, Bionerga en het Regionaal Landschap Lage Kempen. Het initiatief kon rekenen op een brede steun. Zowel vanuit de overheid als uit het bedrijfsleven. Het Biomassaplein is tevens onderdeel van het project eco2eco, dat is gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Interregionale Ontwikkeling  www.eco2eco.info. De enthousiaste reacties benadrukken het belang dat men hecht aan dit innovatieve initiatief.

Reacties

Gedeputeerde Vandenhove, tevens voorzitter van het Regionaal Landschap Lage Kempen: “De oprichting van het Biomassaplein als innovatief ambassadeursproject wordt ondersteund door Interreg V (project eco2eco) en de Provincie Limburg (LSM). Als groene provincie nemen we hiermee het voortouw rond circulaire stromen van biomassa. Beheer van landschap hoeft geen ‘afval’ op te leveren, we waarderen deze stromen op tot grondstof gaande van houtsnippers, briketten tot materiaal- en speelhout.

Burgemeester IJzermans: “De verwerking van de biomassa gebeurt door Bionerga op het industrieterrein van Houthalen-zuid, dat daarvoor een geschikte locatie is. De restwarmte die vrijkomt uit de verbrandingsoven wordt ingezet om de houtsnippers snel te drogen. Met behulp van mobiele containers kunnen de houtproducten snel naar de klanten gebracht worden. Bionerga heeft de knowhow en ervaring voor de handling van deze stromen. We zijn er dan ook zeker van dat heel Limburg zal profiteren van het Biomassaplein”

“Het Regionaal Landschap Lage Kempen heeft dan weer veel expertise rond planmatig beheer van landschap. Een goed beheerd landschap vraagt immers om regelmatige beheer- en snoeiwerken, dat komt de biodiversiteit ten goede” zegt Ilse Ideler, directeur Regionaal Landschap Lage Kempen. “We plannen het beheer samen met landbouw- en natuurorganisaties en ondersteunen zo gemeentebesturen die de houtsnippers als brandstof voor lokale verwarming kunnen gebruiken Zowel de gemeente als het landschap worden er beter van.”