Nieuwe handleidingen eco2eco bieden innovatieve handvatten voor boomgericht bosbeheer

In juni 2016 gingen we binnen project eco2eco intensief aan de slag met kwaliteitshout uit topnatuur. Ons doel was een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland realiseren, en daarmee aantonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector hand in hand kunnen gaan. Die ambitie vraagt een slim en duurzaam bosbeheer, waarbij het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten. Daarom hebben we gefocust op het doorontwikkelen en aanpassen van boomgericht bosbeheer voor de bossen in de Lage Landen. Inmiddels is het september 2020. Eco2eco is afgerond en wat hebben we veel gezien en geleerd. Waardevolle inzichten voor het beheer van nu en de toekomst. Als afronding van het project hebben we alle bevindingen vertaald naar een tweetal handleidingen waarin u alles terug kunt vinden.

Zo is er de handleiding ‘Boomgericht Bosbeheer in de praktijk’ en een handleiding ‘Ecologie in Boomgericht Bosbeheer’. De handleidingen zijn los van elkaar te gebruiken, maar voor een optimaal begrip leest u ze het beste in samenhang.

Handleiding; ‘Ecologie in Boomgericht Bosbeheer’

In de handleiding ‘Ecologie in Boomgericht Bosbeheer’ hebben we uitgewerkt voor welke uitdagingen bosbeheerders in de Vlaams-Nederlandse grensregio staan, zoals herstel van bodem en diversiteit in het bos. We gaan ook in op hoe we onze bossen weer veerkrachtig kunnen maken, bijvoorbeeld tegen klimaatverandering en invasieve exoten. Naast een inhoudelijke en gedetailleerde uitleg over de sleutelprocessen, bespreken we ook de wijze waarop bosbeheerders kunnen ingrijpen om de natuurwaarde en economische waarde van hun bossen te versterken. Het boomgericht bosbeheerconcept blijkt zowel voorwaarden te scheppen voor het versterken van natuurdoelen, als voor het nemen van bosbeheermaatregelen die de natuurwaarde verder optimaliseren. Hiermee geeft eco2eco beheerders een alternatief, voor bestaande beheersystemen, waarmee verschillende doelen in het bos optimaal gecombineerd kunnen worden, op plekken waar dat wenselijk is.

Handleiding: ‘Boomgericht Bosbeheer in de praktijk’

In de handleiding ‘Boomgericht Bosbeheer in de praktijk’ gaan we meer in detail in op de te nemen bosbeheermaatregelen. Zo laten we zien welke stappen nodig zijn in een bos; op gebiedsniveau, bestandsniveau en op boomniveau. Het concept van bostracken komt ook uitgebreid aan de orde. Daarbij staan het inventariseren, in kaart brengen en markeren van elementen in een bos, voor de beheerplanning en uitvoering centraal. Deze handleiding geeft daarmee praktische handvatten en aanknopingspunten om in elke leeftijdsfase van het bos een goede keuze te kunnen maken uit de meest geschikte maatregelen, op dat moment, voor dat bos of die opstand.

Online beschikbaar

Beide handleidingen zijn vooralsnog alleen digitaal beschikbaar, hier op de website van eco2eco. Met de oplevering van de handleidingen is ook een einde gekomen aan het project. Om alle informatie voor langere periode beschikbaar te laten zijn, blijft de website vooralsnog online.

Klik hier voor de handleiding; ‘Ecologie in Boomgericht Bosbeheer’

Klik hier voor de handleiding; ‘Boomgericht Bosbeheer in de praktijk’

Bedankt voor uw interesse!

Namens alle projectpartners danken we iedereen die eco2eco de afgelopen jaren met zoveel enthousiasme en interesse gevolgd heeft. Mede dankzij uw kritische vragen, uw betrokkenheid en uw aandacht voor onze website, sociale media, artikelen, nieuwsbrieven en symposia, is het project meer dan geslaagd te noemen. We zien u dan ook graag terug bij een van de projecten die binnenkort van start gaan. Maar daarover later meer.

Eco2eco is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.