Tweede Vlaams houtpark voor meer lokale verwerking van Vlaams hout

Van 20 januari tot 20 februari 2020 vindt in het Meerdaalwoud het tweede Vlaams Houtpark plaats. Net als vorig jaar verkoopt Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid een 220-tal liggende stammen of stamstukken aan de hoogste bieder, bij voorkeur aan lokale houtverwerkers uit Vlaanderen of onze buurlanden. De stammen komen uit (publieke en private) bossen in heel Vlaanderen en zijn samen goed voor ongeveer 630m³ hout van de beste kwaliteit die de Vlaamse bossen te bieden hebben.

Dit project past, hoewel geen officieel eco2eco project, prachtig binnen het eco2eco gedachtegoed, waarbij kwaliteitshout uit topnatuur voorop staat. De bossen onder beheer van de Vlaamse Overheid leveren jaarlijks ongeveer 100.000m³ hout. Traditioneel wordt dit hout staande in het bos (‘op stam’) verkocht. Via een verkoop op een houtpark van liggende stammen hoopt Natuur en Bos dat deze stammen bij lokale houtverwerkers in België of de buurlanden terechtkomen.

De sleutelprincipes bij de lokale verwerking van hout zijn cascadering in waarde. Hiermee bedoelen we het optimaal valoriseren van hout in een zo – economisch, sociaal en/of inzake duurzaamheid – hoogwaardig mogelijke toepassing. Daarbij prefereren we een zo kort mogelijke keten., met andere woorden, een zo rechtstreeks en kort mogelijk contact met de houtverwerker.
Geen van al de stammen die Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid verkoopt, wordt gekapt enkel en alleen om te verkopen. Ook niet op dit houtpark. De stammen zijn het resultaat van weldoordacht en duurzaam bosbeheer.

Verwijderen exoten en verjonging

Natuur en Bos maakt elke dag werk van veerkrachtige en robuuste bossen met een hoge biodiversiteit Daarbij worden ook bomen gekapt. Boswachters kiezen de bomen die gekapt moeten worden met zorg uit. Jonge boompjes krijgen zo meer zonlicht en groeikansen. Ook de woudreuzen die bijvoorbeeld hier in het Meerdaalwoud pronken, hebben hun groei te danken aan bosbeheer. Meer info hierover kan je terugvinden op www.natuurenbos.be
Exoten als Amerikaanse eik, douglas, fijnspar en Corsicaanse den werden in het verleden geïntroduceerd omwille van hun houtproductiecapaciteit. Deze eenzijdige benadering spoort niet met de principes van duurzaam bosbeheer. Sommige van deze soorten zijn, door hun snelle groei, op bepaalde standplaatsen zelfs funest voor de ontwikkeling van de inheemse soorten. Andere soorten zijn dan weer niet echt geschikt voor de standplaatsen (klimaat en bodem) in de Vlaamse bossen. Het gaat hier dus om kappingen in het kader van omvormingsbeheer.

Houtparken

In andere landen biedt men het meest kwalitatieve hout reeds decennialang te koop aan via houtparken. Na de succesvolle proefverkoop van enkele Vlaamse stammen in Noord-Frankrijk en Nederland en na een succesvol eerste houtpark in 2019, organiseert Natuur en Bos nu zijn tweede eigen Vlaams Houtpark. Dit hout verwerkt men tot onder andere snijfineer, kwaliteitszaaghout en wijnvaten.
Het houtpark in Vlaanderen vindt plaats tegelijkertijd met de houtparken in Neukirchen (Duitsland), Saint Hubert (Wallonië) en Saint Avold (Frankrijk).

Vanaf half januari vind je de catalogus op de website www.natuurinvest.be
Meer informatie is te krijgen via Geert Bruynseels (geert.bruynseels@vlaanderen.be – (0032) (0)475 71 27 23)