Sector praat mee over eco2eco

Vertegenwoordigers vanuit de houtsector en het bosbeheer gaan meepraten over eco2eco in een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Hierin zijn zitten organisaties gericht op uitvoering, beleid, onderwijs en onderzoek, zowel privé als overheid.

Deze mensen betrekken we bij de inhoudelijke en beleidsmatige discussies binnen het project. Op deze manier willen we een samenwerking tussen verschillende spelers binnen de bosbeheer- en houtsector aanzwengelen om zo het project en de resultaten daarvan zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van spelers uit het werkveld. We verwachten op deze manier belangrijke inzichten en informatie te krijgen die we kunnen meenemen in het project. Bovendien is het een mooi moment om te inspireren en draagvlak te creëren.

Vragen

Binnenkort is er een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep, waarop we ingaan op onderstaande vragen.

– Hoe kan het bos zo beheerd worden, dat het hout dat uiteindelijk geoogst wordt een hogere kwaliteit heeft dan nu meestal het geval is?

– Welke manieren zijn er om de biodiversiteit te waarborgen en zelfs te vergroten bij een beheer dat ook gericht is op de productie van kwaliteitshout?

– Hoe past een innovatieve vermarktingsstrategie al dan niet in het huidige beleid?
Welke mogelijkheden zijn er om in een drie jaar durend project toch werkbare en bruikbare conclusies te trekken betreft bosverjonging, beheer en exploitatie?

– Wat is korte keten, wat is lokale verwerking? Spreken we over de schaal van een dorp, de Vlaams-Nederlandse regio of zelfs Europa?

Deelnemen

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 april 2017 in Hoeilaart, België. Zie agenda voor praktische informatie. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de klankbord en/of aan de eerste bijeenkomst, kun u zich hier aanmelden.