Eco2eco goed op weg

Buiten is er volop activiteit, zowel in de natuur als vanuit het project. In het veld zijn zowel in Vlaanderen als Nederland diverse experimenten voorbereid en uitgevoerd. Op allerlei plekken plantten we plantsoen aan, in kloempen, en wezen we QD-toekomstbomen aan. We hebben in enkele bosgebieden al vaste dunningspaden/ruimingspistes ingemeten in GIS en aangegeven in het veld. Deze zijn belangrijk voor een duurzame exploitatie.

De voorbereidingen voor het nieuwe uitvoeringsseizoen in de aankomende herfst en winter zijn ook in gang gezet. Het komende jaar zijn meer experimenten in meer gebieden gepland. Via cursussen en workshops in het veld nemen we steeds meer mensen mee in de mogelijkheden, de kansen en de ambities die we binnen eco2eco belichten. Het is goed te zien dat het project zoveel enthousiasme oproept en stof tot nadenken geeft. Communicatie en kennisdeling richting belanghebbenden en betrokkenen speelt hierbij een belangrijke rol, dit doen we onder andere door middel van de website, nieuwsbrief, cursussen, sociale media en de aankomende kennisdag.