Berichten

Interessante discussies tijdens 2e editie eco2eco klankbordgroep

15 mei kwam de eco2eco klankbordgroep voor de tweede keer bij elkaar. De kracht van dit soort sessies, waarbij verschillende spelers uit de markt input kunnen leveren, werd ook dit keer mooi duidelijk. Interessante discussies, goede gesprekken en waardevolle informatie-uitwisselingen, maakten ook deze editie tot een geslaagde bijeenkomst. Met nog 1 projectjaar te gaan, bespraken […]

Klankbordgroep eco2eco levert waardevolle bijdrage tijdens eerste bijeenkomst

Binnen eco2eco hechten we veel waarde aan het uitwisselen van gedachten, visies en meningen met collega’s uit de houtsector. Die informatie kan immers een waardevolle aanvulling zijn op wat we dagelijks horen en zien. Vandaar onze keuze om een eco2eco klankbordgroep in het leven te roepen. Een overlegvorm die bij uitstek geschikt is om verschillende mensen en daarmee een variatie aan inzichten en meningen samen te brengen en van gedachten te wisselen. […]