Waardevolle resultaten uit testcase verkoop kwaliteitseiken

Binnen eco2eco realiseren we allerlei testcases rondom de verkoop van hout. De verkoop en exploitatie van kwaliteitseiken in Varenbroek in Vlaanderen is er één van. Vandaar dat we op donderdag 26 oktober tijdens de partnerexcursie het ANB-domein Varenbroek bezochten.

Bevindingen openbare verkoop langs de weg

ANB experimenteert hier, en op andere plekken, met verschillende manieren van houtverkopen. Deze openbare verkoop van 29 kwaliteitseikenstammen was opgezet in de vorm van een houtpark, liggend langs de weg. Enkele opvallende punten;

  • -er waren ongeveer 400 potentiële kopers aangeschreven;
  • -6 potentiële kopers hebben een bieding uitgebracht;
  • -een aantal kopers haakte af omdat het voor 1 of enkele stammen niet rendabel was om te komen bijvoorbeeld omdat ze het vervoer niet geregeld kregen.

Kansen voor de lokale markt

De keuze voor loten van 1 stam kwam voort uit de wens om de lokale markt te bedienen. Denk daarbij aan kleine zelfstandige meubelmakers en vergelijkbare lokale ondernemers. De uiteindelijke kopers waren twee zagerijen die houten bijgebouwen en schuren produceren, een rondhouthandel en een privépersoon die zelf kleine meubeltjes maakt.

Houtprijzen hoger dan vooraf ingeschat

De prijzen lagen voor de meeste stammen ca 20% hoger dan vooraf ingeschat. De schattingsprijs werd bepaald door de prijs op stam dat dergelijk hout de dag van tevoren op stam had opgebracht, vermeerderd met de exploitatiekosten en oplopend in functie van de dikteafmeting van de stammen.

Duurzame exploitatie met aandacht voor ecologie

Bij de exploitatie diende men gebruik te maken van ruimingspistes/dunningspaden om de 40 meter. We zagen dat het met een goed geplande exploitatie mogelijk is om deze stammen te vellen met minimale schade. Met een tractor met een 7 tons lier kon men bijna alle stammen uit het bos halen.

Als uitzondering op de bepalingen van het Bosdecreet, was door ANB aangegeven dat tak- en tophout boven de 15m moet blijven liggen. Dit is op twee manieren goed voor het bos:

-men voorkomt schade en bodemverdichting die normaal ontstaan door alles op te ruimen;

-er blijft zo uiteraard meer biomassa achter in het bos wat een waardevolle nutriëntenafgifte oplevert.

Kwaliteitshout uit Meerdalwoud voor rondhoutveiling

Tijdens het middagprogramma bezochten we Meerdalwoud. Hier zijn een twintigtal kwaliteitsstammen geselecteerd voor verkoop via rondhoutveiling. Deze Inlandse eiken en Amerikaanse eiken hebben een omtrek van 230cm tot 320 cm en zijn ca 35m hoog. De meeste van deze stammen gaan naar de veiling in Saint-Avold in Frankrijk. Een deel van de eiken gaat naar de Rondhoutveiling in Arnhem in februari 2018.

Meer informatie is te verkrijgen via Geert Bruynseels, Natuurinvest-ANB. G.bruynseels@vlaanderen.be (0032) 0475 71 27 23.