Wat is kwaliteitshout? En andere vragen

Op deze andere vragen, probeerden circa 25 vertegenwoordigers van de rondhoutsector en het bosbeheer 3 mei in Malle (B) antwoorden te vinden.

Enkele bevindingen over rondhoutstromen:

§  De Nederlandse rondhoutstromen zijn goed in beeld, en worden regelmatig up-to-date gebracht door Probos (zie www.bosenhoutcijfers.nl).

§  Voor Vlaanderen is de informatie meer versnipperd. Binnen eco2eco wordt getracht hier verandering in te brengen.

§  Er komt veel populier uit het, met name Vlaamse, bos. Hiervan wordt ook weer veel geëxporteerd.

Bevindingen met betrekking tot kwaliteitshout en prijzen:

§  De definitie van kwaliteitshout is niet eenduidig: vaak wordt onder kwaliteitshout verstaan een rechte stam, zonder noesten, zonder fouten, met een grote diameter. Maar kwaliteitshout is ook: wat de afnemer of verwerker, maar ook de consument verstaat onder kwaliteit. Een grillig gevormde stam kan ook kwaliteitshout zijn, en van grote waarde voor bijvoorbeeld een meubelmaker of kunstenaar.

§  Mensen worden weer gevoelig voor hout van dichtbij, lokaal hout. Hier liggen kansen voor bosbeheerders om lokaal afzet te vinden door verbindingen te leggen met afnemers.

§  Binnen het project eco2eco is veel aandacht voor de productie van kwaliteitshout; dit zal altijd maar ongeveer 10% van de markt beslaan.

§  De prijs van rondhout wordt bepaald door vele parameters. Een van de belangrijkste parameters is de schoontijd/broedseizoen. Machines staan in deze tijd stil, kosten daardoor geld. Dit moet in de exploitatie de rest van het jaar terugverdiend worden.

§  Vaste ruimingspistes/dunningspaden kunnen een meerwaarde voor de exploitatie zijn, dat is sterk afhankelijk van onder andere het soort bos en de afstand tussen de ruimingspistes.