Interne kennisdeeldag ‘bosinventarisatie’ benadrukt meerwaarde ‘(hout)meten is weten’

Binnen eco2eco organiseren we allerlei momenten om kennis, ervaringen en meningen uit te wisselen. Zowel extern, als voor de partners onderling en bij partners intern. Zo had Bosgroep Zuid Nederland deze week een interne kennisdeeldag ‘bosinventarisatie’. Centraal stond het meten van hout. Het doel was de uniformiteit in het meten te optimaliseren en te borgen binnen de werkwijze.

In de ochtend gingen de deelnemers in groepjes het bos in om daar zonder verdere instructies te meten. Vervolgens zijn er ook nog houtstapels gemeten en is het geoogste bos bekeken en beoordeeld. Toen alle gegevens genoteerd waren, is de groep binnen de resultaten gaan bekijken en bespreken. Dat leverde mooie en constructieve discussies op over hoe je kunt komen tot een optimale uniformiteit als het gaat om houtmeten en hoe je dit binnen de werkwijze van een organisatie het beste kan verankeren.

Bijeenkomsten en initiatieven als deze interne kennisdeeldag leveren altijd waardevolle sparringssessies op. Conclusie van de dag? (hout)meten is weten!