Meerwaarde voor dun hout?

Binnen eco2eco bekijken we de verschillende mogelijkheden om een meerwaarde te realiseren voor al het hout dat uit het bos komt. Dus niet alleen het kwaliteitshout, maar ook het dunnere hout dat bijvoorbeeld vrijkomt uit een eerste QD-dunning. Dit zou normaal gesproken niet veel opbrengen. Bosgroep Zuiderkempen en Bosgroep Zuid Nederland werken beiden momenteel aan haalbaarheidsstudies, waarbij ze manieren bekijken om dit dunne hout op te waarderen. Hieronder een tweetal voorbeelden:

Lokaal en duurzaam product
Bosgroep Zuid Nederland werkt samen met het HUB, een school voor speciaal onderwijs, en met Atelier NL uit Eindhoven (ontwerpers Lonny van Ryswyck en Dries van Wagenberg). We bekijken of en hoe men dunningshout kan verwerken tot een product met een financiële en sociale meerwaarde. Na de eerste fase, waarin een testproduct ontworpen en vervaardigd is door de leerlingen van het HUB, ontwikkelden de designers een product waarin een aantal zaken samenkomen:

  • -het gebruik van lokaal hout van kleine diameters (max ca 20cm);
  • -het verwerken van het hout tot een product door leerlingen van het HUB (sociale economie)
  • -én de mogelijkheid om op te schalen tot een concept met producten ontworpen door verschillende designers vanuit 1 basisproduct.

Dit concept werken we de komende maanden, zowel inhoudelijk, markttechnisch als financieel verder uit en we testen het op haalbaarheid. Dat moet uitwijzen of dit bijzondere idee inderdaad zowel een financiële als een sociale meerwaarde creëert en dus in de toekomst op grotere schaal uitgerold kan worden.

Kansen voor oesterzwammen?
Bij een omvormingskap van populieren naar kwaliteitsbomen van zwarte els, ruwe berk en aangeplante eiken, zijn de gedunde populieren van een eerste vrijstelling (winter 17/18) verzaagd in meterstukken. Om alternatieve inkomsten te krijgen van deze eerste dunning, zijn de populieren stammen (diameter 10-30cm) gebruikt als voedingsbodem voor het telen van gewone oesterzwammen (Pleurotus ostreatus). De stammen zijn opgestapeld en afgedekt tegen wind zodat het mycelium de hele stammen kon doorgroeien. In augustus zijn deze stamstukken rechtgezet en ongeveer 10-15 cm in de grond ingegraven. Vanaf september – oktober starten de eerste vluchten oesterzwammen waarna deze populierstamstukken met oesterzwammen verkocht worden op een lokale landbouwbeurs en via de Vlaamse Bosgroepwebsite. Mooie voorbeelden van wat je nog meer zou kunnen doen met hout wat anders weinig had opgeleverd. De definitieve resultaten van beide haalbaarheidsstudies volgen later.