Onderzoeksrapporten houtstromen, rondhoutprijzen en vraag naar hout beschikbaar

Met het opleveren van de rapporten van drie belangrijke eco2eco onderzoeken, hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt binnen het project. De onderzoeken gaan in op de werking van de houtmarkt, de wijze waarop prijzen tot stand komen, welke factoren bepalend zijn bij de wijze waarop prijzen tot stand komen en hoe de vraag naar (kwaliteits)hout er nu en in de toekomst mogelijk uitziet. Cruciale vragen, die binnen eco2eco hun plek kregen binnen werkpakket 3. De resultaten van de onderzoeken delen we hier graag met u.

Wilt u graag  de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de rapporten  lezen? Deze hebben wij voor u uiteengezet.

Geeft u er de voorkeur aan om de rapporten tot in detail te lezen, dan kunt hier de rapporten met de volledige beschrijving van de onderzoeken, de bevindingen, conclusies en aanbevelingen online inzien. Kies hieronder het rapport dat u graag wilt lezen:

Onderzoek 1: houtstromen in Vlaanderen en Nederland

Onderzoek 2: analyse van de rondhoutprijzen en welke factoren hierin bepalend zijn

Onderzoek 3: toekomstige vraag naar (kwaliteits) hout

De rapporten hebben ons waardevolle informatie, inzichten, aanknopingspunten en aanbevelingen gegeven die we meenemen in het verdere verloop van het project én daarna.