boeiende houtanalyse tijdens cursus 'Houtkwaliteit herkennen en waarderen'

Boeiende houtanalyse tijdens cursus ‘Houtkwaliteit herkennen en waarderen’

Kennis delen is een belangrijk speerpunt binnen eco2eco. Dat doen we onder andere tijdens cursusdagen. Afgelopen woensdag was de cursus ‘Houtkwaliteit herkennen en waarderen’, in Sint Job ’t Goor. De essentie van deze cursus was; wat is kwaliteitshout en waar moet het aan voldoen? Inverde nam ons mee in de volgende vraagstukken: * Hoe ontwikkelt […]

Gevarieerd bos met hoge biodiversiteit goed voor economie!

Binnen eco2eco beheren we bossen zo dat bomen optimaal de ruimte krijgen om uit te groeien tot kwaliteitshout, terwijl het bos zelf volop kansen krijgt op het gebied van diversiteit en ecologie. Nu wordt deze visie ook ondersteund door wetenschappelijk onderzoek! Een groep gerenommeerde wetenschappers uit heel de wereld toonde namelijk aan dat de opbrengst […]

Kloempen? Kloempen!

Een kloemp is een pleksgewijze verjonging van boompjes, variërend van 5 tot 40 stuks. Groepsgewijze bosverjonging dus, aangeplant of bestaande uit natuurlijke verjonging. Van elke kloemp zal op termijn, na 10 tot 35 jaar, afhankelijk van de boomsoort, de mooiste boom geselecteerd worden. Die boom wordt de toekomstboom genoemd. Door continu omliggende bomen te dunnen […]

Eco2eco goed op weg

Buiten is er volop activiteit, zowel in de natuur als vanuit het project. In het veld zijn zowel in Vlaanderen als Nederland diverse experimenten voorbereid en uitgevoerd. Op allerlei plekken plantten we plantsoen aan, in kloempen, en wezen we QD-toekomstbomen aan. We hebben in enkele bosgebieden al vaste dunningspaden/ruimingspistes ingemeten in GIS en aangegeven in […]

Sector praat mee over eco2eco

Vertegenwoordigers vanuit de houtsector en het bosbeheer gaan meepraten over eco2eco in een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Hierin zijn zitten organisaties gericht op uitvoering, beleid, onderwijs en onderzoek, zowel privé als overheid. Deze mensen betrekken we bij de inhoudelijke en beleidsmatige discussies binnen het project. Op deze manier willen we een samenwerking tussen verschillende […]

bosaanplant met kloempen

Aanplant bomen: toekomstig kwaliteitshout uit topnatuur

In verschillende bossen in Vlaanderen en Nederland worden deze winter bomen geplant, als onderdeel van verschillende experimenten rond duurzaam bosbeheer. De groepsgewijze aanplant van bomen, zogenoemde kloempen, vormen de basis voor een beheer volgens de QD-methode. Uiteindelijk zal hieruit een structuurrijk bos ontstaan met hout van topkwaliteit. Kloempen Door aanplant van kloempen is het mogelijk […]

Marteloscoop

Eco2eco bekijkt oefenbos in Nederland

Half november bracht een groep van eco2eco een bezoek aan zogenoemde marteloscopen (oefenbossen) van Staatbosbeheer in Drie (NL). Hier werden twee apps uitgeprobeerd die bij het oefenen met blessen gebruikt kunnen worden. Eco2eco wil ook drie van deze oefenbossen inrichten. Bij Staatsbosbeheer in Nederland en bij Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in Vlaanderen. Marteloscoop […]